atención

Convocatoria de asamblea de Asamblea Ordinaria e Extraordinaria. Convocatoria de eleccións

CONVOCATORIA DE ASEMBLEAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA E  CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS

Convócase a todos os socios para o venres, día 27 de maio de 2022, na sala de reunións do Centro  Social do Mar, ás 20:00 horas en Primeira convocatoria e ás 20:30 horas en Segunda convocatoria, coa seguinte orde do día: 

ASEMBLEA ORDINARIA: 

1 Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior 

2 Aprobación, se procede, de contas da tempada 2021-2022 

3 Orzamento da tempada 2022-2023 

4 Balance deportivo da tempada 2021-2022 

5 Rogos e Preguntas. 

Ao remate da Asemblea Ordinaria terá lugar a Asemblea Extraordinaria coa seguinte orde do día: ASEMBLEA EXTRAORDINARIA: 

1 Convocatoria de eleccións á Presidencia do Club.  

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS 

1 Ao remate da Asemblea Extraordinaria procederase, en caso de haber candidaturas presentadas, á votación correspondente para elixir novo/a Presidente/a. 

2 Poderanse presentar candidaturas ata o 27/05/22 ás 20:00 horas. 

Recórdase aos interesados en presentarse á Presidencia, que é requisito indispensable ser socio do  Club e estar ao corrente no pago das cotas. 

Podes descargar a a comunicación no seguinte enlace CONVOCATORIA ASEMBLEA DE SOCIOS 2022